PORADŇA OSOBNÉHO ROZVOJA

Ponúkam informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri riešení problémov fyzických, ale i psychických a to formou rozhovoru (pri plnom vedomí). 

Klient popíše svoj problém, zistíme podľa akého "modelu" (pre neho nefunkčného) fungoval doteraz, presne si ho pomenuje a pomocou kyneziologického testu (svalový test na ruke) nájdeme presne obdobie, konkrétnu situáciu, kde si nefunkčný model správania prevzal za svoj. Klient sa sústredí na vnímanie a definovanie svojich pocitov. S novým poznaním uzatvára nefunkčný model správania sa a odchádza do reality s novým opraveným modelom. Takéto odblokovanie sa prejaví nielen zmenou správania klienta v rôznych oblastiach života, ale môže zaznamenať zmeny vo svojom okolí, či reakciách okolia.

Účinky, resp. pri akých problémoch sa terapeutický rozhovor doporučuje:

  • keď máte pocit, že Vám v živote niečo chýba (cieľ, láska, niečo hmotné, peniaze, naplnenie, vzťah....)
  • keď máte pocit, že neviete, kde je Vaše miesto, čo je Vašou úlohou
  • keď neviete, čo máte robiť
  • keď neviete, čo chcete
  • taktiež, ak Vás niečo bolí a chcete vedieť prečo? Každá fyzická bolesť je pre nás informácia....

Informácie som nadobudla počas 3ročného kurzu osobného rozvoja pod názvom "Poznaj svoj cieľ" pod vedením lektorky a spisovateľky Zdeňky Jordánovej (www.poznejsvujcil.info). Tieto informácie Vám veľmi rada odovzdám.

Prvé  stretnutie je zvyčajne dlhšie, rezervujte si min. 90 minút (dlhšie stretnutie ako 90 min.nedoporučujem).

Cena do 1 hod. je 15 eur.

Objednávky, prípadne viac informácií telefonicky alebo mailom.